Syarat Pengambilan Rapor:

  1. Mengembalikan semua buku pinjaman dari sekolah
  2. Mengumpulkan lembar jawab PAT (distaples jadi satu)
  3. Berpakaian dan penampilan bebas rapi dan sopan bersepatu
  4. Memakai masker
  5. Pengembalian buku perpustakaan disesuaikan dengan jadwal pengambilan rapor